Polityka Prywatności

Administratorem danych osobowych jest firma PRACOWNIA PROJEKTOWA MICHAŁ LISOWSKI, z siedzibą w 27-220 Gadka 262B lok. 262B, świętokrzyskie, NIP: 6642147475, REGON: 520069940.

1. Informacje ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora.

2. Zakres i cel zbierania danych

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu:

Dane osobowe, które mogą być przetwarzane to: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres IP oraz inne dane dobrowolnie podane przez Użytkownika.

3. Podstawa prawna przetwarzania danych

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

4. Prawa Użytkownika

Użytkownik ma prawo do:

W celu realizacji swoich praw Użytkownik może skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail: biuro@pracownialis.pl.

5. Udostępnianie danych

Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane podmiotom trzecim jedynie w zakresie niezbędnym do realizacji umowy lub na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

6. Czas przechowywania danych

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, a po jego zakończeniu przez okres wymagany przepisami prawa lub do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika.

7. Bezpieczeństwo danych

Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić ochronę przetwarzanych danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem, utratą, zniszczeniem czy uszkodzeniem.

8. Pliki cookies

Serwis korzysta z plików cookies w celu zapewnienia poprawnego działania, analizy ruchu oraz dostosowania treści do preferencji Użytkownika. Użytkownik może zarządzać ustawieniami cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej.

9. Zmiany w Polityce Prywatności

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. O wszelkich zmianach Użytkownicy będą informowani poprzez odpowiednie komunikaty na stronie internetowej.

10. Kontakt

W razie pytań lub wątpliwości dotyczących Polityki Prywatności, prosimy o kontakt pod adresem e-mail: biuro@pracownialis.pl.


Polityka Cookies - Pracownialis.pl

Polityka Cookies

§ 1 Definicje

Serwis - serwis internetowy działający pod adresem pracownialis.pl

Serwis zewnętrzny - serwis internetowy partnerów, usługodawców lub usługobiorców Administratora

Administrator - firma PRACOWNIA PROJEKTOWA MICHAŁ LISOWSKI NIP: 6642147475 REGON: 520069940, prowadząca działalność pod adresem: 27-220 Gadka 262B lok. 262B świętokrzyskie, świadcząca usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu oraz przechowująca i uzyskująca dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika

Użytkownik - osoba fizyczna, dla której Administrator świadczy usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu.

Urządzenie - elektroniczne urządzenie wraz z oprogramowaniem, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu

Cookies (ciasteczka) - dane tekstowe gromadzone w formie plików zamieszczanych na Urządzeniu Użytkownika

§ 2 Wykorzystanie plików "cookies"

1. Serwis używa plików "cookies".

2. Pliki "cookies" wykorzystywane są w celu:

3. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików "cookies" - "sesyjne" (session cookies) oraz "stałe" (persistent cookies). Pliki "sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). "Stałe" pliki "cookies" przechowywane są w urządzeniu Użytkownika przez czas określony w parametrach plików "cookies" lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

4. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików "cookies" w urządzeniu Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików "cookies". Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików "cookies". Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

5. Ograniczenia stosowania plików "cookies" mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

§ 3 Bezpieczeństwo

Mechanizmy składowania i odczytu - Mechanizmy składowania i odczytu Cookies nie pozwalają na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika. Przeniesienie na Urządzenie Użytkownika wirusów, koni trojańskich oraz innych robaków jest praktycznie niemożliwe.

Cookie wewnętrzne - zastosowane przez Administratora Cookie wewnętrzne są bezpieczne dla Urządzeń Użytkowników.

Cookie zewnętrzne - za bezpieczeństwo plików Cookie pochodzących od partnerów Serwisu Administrator nie ponosi odpowiedzialności. Lista partnerów zamieszczona jest w dalszej części Polityki Cookie.

§ 4 Cele do których wykorzystywane są pliki Cookie

Marketing i reklama - Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystują pliki Cookie do celów marketingowych oraz serwowania reklam Użytkowników.

Dane statystyczne - Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystują pliki Cookie do zbierania i przetwarzania danych statystycznych takich jak np. statystyki odwiedzin, statystyki Urządzeń Użytkowników czy statystyki zachowań użytkowników. Dane te zbierane są w celu analizy i ulepszania Serwisu.

Usługi społecznościowe - Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystują pliki Cookie do wsparcia usług społecz